Artykuły »

Sales tax

W Europie jest podatek VAT - w USA Sales tax
W Europie firmy należące do łańcucha produkcyjnego rozliczają podatek VAT płacony przez konsumenta na rzecz państwa proporcjonalnie do swojej wartości dodanej. Z drugiej strony US Sales tax jest rozliczany w całości przez firmę, która dokonała sprzedaży konsumenckiej. Sales tax jest wypłacany lokalnym operatorom, a nie państwu.