Artykuły

W Europie jest podatek VAT - w USA Sales tax
W Europie firmy należące do łańcucha produkcyjnego rozliczają podatek VAT płacony przez konsumenta na rzecz państwa proporcjonalnie do swojej wartości dodanej. Z drugiej strony US Sales tax jest rozliczany w całości przez firmę, która dokonała sprzedaży konsumenckiej. Sales tax jest wypłacany lokalnym operatorom, a nie państwu.

Historia podatków
Wiele dzisiejszych podatków obowiązywało już w starożytności. Decydowanie o podatkach przeniosło się z autokratów do parlamentów, a poziom opodatkowania wzrósł. Dawniej podatki służyły do prowadzenia wojen, dziś służą do utrzymania państwa opiekuńczego.